Jakie doniczki do kwiatów balkonowych?

Do właściwego wzrostu roślin balkonowych konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków. Zadbać należy o odpowiednią glebę, nawadnianie i pielęgnację, ale także o właściwe doniczki czy pojemniki. Po pierwsze doniczki czy skrzynki balkonowe powinny mieć odpowiednią pojemność. Najczęściej sugerowanym minimum jest tu dwadzieścia centymetrów średnicy w przypadku doniczki i piętnaście centymetrów szerokości jeżeli jest to...