Ochrona roślin nie tylko w praktyce

Każdy ogrodnik czy działkowiec wie, jakie prace zaliczamy do tych, mających na celu ochronę roślin. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, iż jest to odrębny dział produkcji roślinnej. Z definicji, jego głównym tematem są działania, które zapobiegać mają obniżaniu plonów przez chwasty, szkodniki oraz patogeny, czyli ogólnie mówiąc agrofagi. Ochrona roślin, to również dbanie o ziemiopłody znajdujące się w magazynach. Nauki...