Jakość nasion wpływa na jakość plonów

Nasiono, to część organiczna każdej rośliny. Powstaje ono wskutek zapłodnienia zalążka. Każde nasiono składa się z zarodka, który otoczony jest przez zapasową tkankę oraz osłonięty dodatkowo jest nasienną łupiną. Najważniejszą funkcją nasiona jest właśnie ochrona zarodka. O ile początkowo badaniem budowy nasion zajmowała się ogólna botanika, o tyle obecnie dział ten posiada własne odłamy nauki nazywane karpologią i...