Współczynnik pH gleby

Kwasowość i zasadowość mierzy się za pomocą skali pH, gdzie 0 oznacza silną kwasowość, a 14 – silną zasadowość. Odczyn pH 7 jest neutralny, a odczyn gleby rzadko jest niższy niż pH 3.5, nawet w przypadku najbardziej kwaśnych torfowisk i nie przekracza zazwyczaj pH 8.5 dla najbardziej zasadowych gleb wapiennych. Wiedza o odczynie pH gleby jest kluczowa przy wyborze roślin, jakie się na niej uprawia. Rośliny różnią się...